Kim icat etti bu Sevgililer Gününü? diye soranlar için biraz araştırdık. Çok farklı sonuçlar bulsak da en bilineni şu şekilde :)

 

Kimilerine göre gereksiz olsa da her sevgilinin kutlamak istediğini sevgililer günü kimilerine göre çok kıymetli bir gün.

 

Rivayete göre kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.  Hatta bundan dolayı bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir.

 

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

 

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

 

Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir.

 

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir.

 

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dökümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir.

Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.

1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.

 

Osmanlı devleti içerinde kutlanılması kabul edilmemiş olan sevgililer günü toplumumuz tarafından geç tanınmıştır.

Cumhuriyet dönemine kadar kutlanılması normal karşılanmayan 14 Şubat sevgiler günü kutlaması, Cumhuriyetin ilanından( 1923) itibaren küçük çaplıda olsa kutlanılmaya başlanılmıştır. Merkez sosyete içerinde bulunan bireylerin eşlerine veya sevgililerine aldıkları küçük hediyelerle sevgililer günü yaygınlaşmaya başladı. Basılı haber kaynaklarının artması ile ülke genelinde kutlanır bir hale gelmiştir. Radyo skeçleri ve televizyon yayınları ile sevgililer günü 1960 yıllardan sonra ülkemizde tamamen yaygın bir hale gelmiştir. 80’li yıllarda tamamen televizyon etkisinde kalan sevgililer günü kutlaması reklamlarla herkesi kendisine çeken bir yapıya kavuşmuştur. 2000 yılından itibaren ise sadece sevgililer arasında değil artık 70 yaşında olan dede ve nineler arasında da sevgililer günü kutlanmaya başlamıştır.

 

Sevgililer Günü'nü kim icat etti bilmeyiz ama 14 Şubat 'ta bile olsa sevgilinizin sizi hatırlaması çok güzel bir duygu değil mi? :)